top of page

3D tisk a buňky


Víme, že 3D tisk se nemusí používat je v modelářství, strojírenství atd.. , ale také ve zdravotnictví. To se nyní objevila nová zpráva z Nového Zélandu o které vác nyní informujem.

Studentka na univerzitě Waikato na Novém Zélandu hledá rakovinové buňky, aby dále prozkoumala možné léčení. Shalini Guleria plánuje růst buněk mimo tělo pacienta pro různé testy s cílem snížit potřebu a nebezpečí dlouhodobých procesů, jako je chemoterapie.

Zatímco bioprint sám o sobě je neúplný, Guleria začala s tiskem plastových modelů jako základ pro případné buňky. Skutečné verze s biopřípravou budou používat plast z prototypových modelů s rakovinnými buňkami MCF-7, hydrogely a různými vaznými materiály, které nakonec porostou do nádorů velikosti originálu.

V budoucnosti se může stát, že pokud někdo má rakovinu prsu, mohli bychom vzít nádorové buňky a vytisknout nádor a vyzkoušet různé léky a zjistit, jaká léčba funguje a co funguje nejlépe pro pacienta, " vysvětluje Guleria. " Jedná se pouze o to, aby léčba byla více specifická pro pacienty. "

Zatímco se vždy zajímala o tkáňový výzkum, smrt kamarádky na Lukemii, ji silně zasáhla a upevnila její rozhodnost v boji proti rakovině. " Bylo ji pouhých 17 let a zemřela rok po diagnóze, " řekla Guleria. Nyní se věnuje veškeré své práci, aby zabránila škodám způsobeným různými druhy rakoviny.

Rostoucí nádorové buňky pro výzkum

Současný výzkum se běžně provádí na 2D modelech a Petriho miskách. Cílem tohoto projektu bioprintingu je doplnit tento rozměr a pracovat s více informativním systémem. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty budou více trojrozměrné, mohou poskytnout lepší čtení lidského těla tak, jak je. Umožňuje také lepší způsob měření růstu tkání a vláken, které spojují buněčné organely.

Kromě studia samotných buněk, výzkum může měřit přesné účinky cisplatiny a jiných chemoterapeutických léků, což poskytuje mnohem lepší pochopení toho, jak fungují na mikroúrovni. Proto může být klíčem k regulaci dávkování a zvyšování bezpečnosti používání takových léčebných postupů. Guleria by chtěla jít dále tím, že vytvoří model individuálního zacházení. Výzkum by pak mohl potenciálně vytvořit osobní režimy, mnohem vhodnější pro tělo každého pacienta.

Mohli bychom být schopni vzít buňky od někoho, kdo má rakovinu, a použít je k výrobě něčeho, co můžeme testovat velmi specificky pro určitého pacienta, " dodala Guleria.

Výzkum v oblasti rakoviny je obzvláště komplikovaný. Nikdy neexistuje univerzální řešení pro rakoviny, protože rakoviny nejsou jedinou chorobou. Celá oblast výzkumu rakoviny zahrnuje tolik rozmanitých kmenů, které do dnešního dne přivádí výzkumníky. To bude nevyhnutelně vést k novým procesům a lékům, které se pacientům přizpůsobí individuálně.

Doporučené fotografie s laskavým svolením z University of Waikato a citace dle 3Dprinting.

Stále nevěříte, že 3D tisk je budoucnost ve každém oboru? :-)


bottom of page