top of page

PLA - tzv. startovní materiál pro 3D tisk (polylactic acid – kyselina polymléčná)

PLA (startovní materiál) získává čím dál větší popularitu z důvodu nenáročného tisku a zajímavou pohledovou kvalitou jednotlivých výtisků. Materiál je biologicky odbouratelný a vhodný pro tisk velkých objektů. Vedle ABS jde o nejpoužívanější materiál pro 3D tisk, je pružný, tvrdý a odolný jako jiné plasty. Výtisky při teplotách nad 60°C mohou ztrácet již své mechanické vlastnosti.

Doporučené nastavení tisku:

  • Tryska: 200 - 220°C
  • Podložka: 50 - 60 °C
  • U barev s flitry doporučujeme trysku 0,47 mm a větší.
    ----------------------------------------------------------------------------------------