top of page

PLA - tzv. startovní materiál pro 3D tisk (polylactic acid – kyselina polymléčná)

PLA (startovní materiál) získává čím dál větší popularitu z důvodu nenáročného tisku a zajímavou pohledovou kvalitou jednotlivých výtisků. Materiál je biologicky odbouratelný a vhodný pro tisk velkých objektů. Vedle ABS jde o nejpoužívanější materiál pro 3D tisk, je pružný, tvrdý a odolný jako jiné plasty. Výtisky při teplotách nad 60°C mohou ztrácet již své mechanické vlastnosti.

Doporučené nastavení tisku:

 • Tryska: 200 - 220°C
 • Podložka: 50 - 60 °C
 • U barev s flitry doporučujeme trysku 0,47 mm a větší.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝHODY:

 • startovní materiál pro 3D tisk
 • jednoduché nastavení pro tisk
 • biologicky odbouratelný materiál
 • tvrdost a houževnatost
 • nedeformuje se (malé smrštění při chladnutí)
 • vhodné pro tisk větších modelů
 • rozpustné v hydroxidu sodném


NEVÝHODY:

 • křehkost
 • nízká tepelná odolnost
   

SROVNÁNÍ ABS A PLA
Obecně 3D tisk je především závislí na přesnosti tisku. Přesnost samotného tisku je víceméně závislá na správné kalibraci samotné tiskárny. Pro tisk stěn je doporučována tloušťka minimálně 1 - 2 mm. S PLA je možné tisknout při nižších teplotách rohy a přechody více ostřejší a přesnější než s materiálem ABS. PLA při stejných podmínkách je méně odolné vůči teplotám než ABS. PLA začíná měknout cca při 60 °C, kdežto ABS až okolo 100 °C. ABS výtisky bývají převážně matného charakteru, PLA jsou spíše lesklé. Pokud tedy předpokládáte vyšší teploty okolo výsledného produktu, pak ABS je lepší volbou. PLA materiál je biologicky rozložitelný, kdežto materiál ABS nikoliv, ale lze jej recyklovat. PLA je vhodnější pro použití v potravinářství. 

Filament 1,75 PLA - khaki 1 kg

SKU: 050420000
545,00 KčCena
 • PLASTY MLADEČ

bottom of page